The Savage Sword of Conan – sběratelské kartičky

The Savage Sword of Conan

Pro všechny méně znalé – komiksová série – The Savage Sword of Conan začala vycházet od roku 1974 až do roku 1995. Poslední komiks měl číslo 235. Komiksy byly ilustrovány známými umělci – Neal Adams, Dick Giordano, Barry Windsor-Smith, John Buscema, Alfredo Alcala, Jim Starlin, Al Milgrom, Pablo Marcos, a Walter Simonson. Obálky byly malované umělci jako jsou Earl Norem, Bob Larkin, a Joe Jusko. Další informace k sérii také na wikipedii.

Příběh barbara Conana, který vycházel v této komiksové řadě nebyl vždy kontinuální, ale různě přecházel mezi různými etapami života barbara Conana. Díky aukci na e-bay vám níže mohu prezentovat ukázku jedné ze sady sběratelských kartiček k sérii The Savage Sword of Conan. Kartička obsahuje vždy z jedné strany krásnou barevnou ilustraci z komiksu a z druhé strany jsou informace o tom z kterého dílu ilustrace pochází a rok vydání. Kolekce kartiček zahrnuje období od roku 1976 – až 1995.

Níže krátká citace k tomuto komiksu:

Víte princi, mezi lety kdy oceány pohltili Atlantidu a její zářící města a roky vzestupu synů Aryase, byl také věk zářících království, které se rozprostíraly po celé světě jako modrý plášť pod hvězdami – Nemedie, Ophyr, Brythunie, Hyperborea, Zamoa s jejími tmavovlasými ženami a tajemnými pavoučími věžemi, Zingara, Koth které hraničilo se Stygií. Stygie byla země stínů a mnoha strašidelných hrobek, Hyrkania, jejíž jezdci nosili ocel, hedvábí a zlato. Ale nejpyšnějším královstvím na světě byla Aquilonie, která představovala největší moc západu. Až od severu přišel Conan Cimmeřan, černovlasý, s ponurým výrazem, mečem v ruce, zloděj, vrah, otrok, s obrovkou melancholií a radostí pod jehož nohama v sandálech začali padat trůny civilizovaných království.

The Savage Sword of Conan
The Savage Sword of Conan

 

Další ukázky kartiček z této sběratelské série jsou níže ve fotogalerii: