Postavy z komiksů Trocero, Zenobie a Thoth-Amon

Trocero

troceroAlias:

Vévoda Trocero

 

Vydavatel:

Marvel Comics

 

1.výskyt:

The Chronicles of King Conan #1

 

Počet výskytů:

12

 

Vévoda Trocero Poitanský je jedním z Conanových nejbližších rádců a přátel. Je velitelem pointanských rytířú a v době královi nepřítomnosti i aquilonských vojsk.

Ještě když Aquilonii vládl Numenides, pokusil se Trocero několikrát Aquilonii napadnout, ale sám byl na to příliš slabý. Díky tomu má ale problémy, že mu Aquiloňané nevěří a myslí si, že pouze Conan ho drží na uzdě.

Proto, když si lidé mysleli, že Conan zemřel, odmítli mu pomoci a nemedijská armáda zabrala Aquilonii prakticky bez odporu.

Zenobie

zenobieVydavatel:

Marvel Comics

Dark Horse Comics

DK Publishing

 

Počet výskytů:

22

 

Zemřela:

Conan The Barbarian Annual #7

 

Zenobie byla konkubína nemedijského krále, třebaže ten se jí nikdy ani nedotkl. Když jednou Conan přijel na státní návštěvu a ona ho uviděla jet v čele rytířů, okamžitě se do něho zamilovala.

O několik let později zjistila, že Conan byl Xaltotunem a Tarascem uvězněn, pomohla mu v útěku. Při tom mu vyjevila i své city k němu.

Když byl Tarasco poražen a zajat, určil Conan Zenobii jako výkupné za jeho svobodu. Poté se s ní oženil a učinil ji svojí královnou. S Conanem měla tři děti a umřela při porodu čtvrtého.

Hloubku Conanovy lásky k Zenobii ukazuje i to, že když ji unesl čaroděj z Khitáje, Conan neváhá a procestuje celý svět proto, aby ji našel a osvobodil. A po její smrti má pocit, že ho v Aquilonii nic nedrží a tak odevzdává vládu svému nejstaršímu synovi Connovi a odchází neznámo kam (odplouvá na západ – viz Conan z ostrovů).

zenobie královna

královna zenobie z conana

Thoth-Amon

thoth amonAlias:

Thoth

 

Vlastní serie:

Conan: Book of Thoth

 

Vydavatel:

Marvel Comics

Dark Horse Comics

DK Publishing

 

1.výskyt:

Conan the Barbarian #7

Počet výskytů:

39

 

Zemřel(?):

King Conan #4

 

Mocný čaroděj, který je nesmiřitelným nepřítelem Conana, přestože v klasických Howardových dílech se tito dva nikdy nepotkali.

Je popsaný jako temný obr, kde jeho tmavá pokožka jasně ukazuje na jeho stygijskou krev. Je vůdce Černého kruhu a velekněz boha Seta. Mimochodem jsou náznaky, že Set může být jedním z Velkých Starých, vytvořených H.P. Lovecraftem. Na toto by odkazovalo i to, že Howard a Lovecraft byli přátelé a často si dopisovali a čerpali inspiraci z práce toho druhého.

Velká oblíbenost Thoth-Amon mohla nastat pro jeho neobvyklé charakteristiky. Přestože je to padouch a kouzelník, má mnoho hrdinských vlastností. Je statečný, fyzicky silný, inteligentní a oddaný svému lidu. Je to jednoznačný příklad ušlechtilého darebáka.

Žádný příběh skutečně neříká, co se s Thoth-Amon nakonec stalo. Některé tvrdí, že v tichosti zmizel neznámo kam, jiné zas prohlašují, že nakonec byl poražen v divoké bitvě s králem Conanem a jeho synem.

čaroděj toth amon

thoth-amon-conan

Ať už je pravda jakákoliv, mnoho let poté, co vzpomínka na Aquilonii a krále Conana vybledla a stala se legendou, byly kroniky o Conanovi objeveny princem a jeho vezírem. Tajemným vezírem ve Stygijském oblečení a který měl hadí oči. Vezír, kterému byla jakákoliv zmínka o tomto barbarském králi velice nepříjemná. A někteří svědci dokonce prohlašují, že prohlásil tajemnou větu: „Zas Barbaři! Ať jsem kdekoliv! Copak s nimi nebude nikdy konec?“

thoth-amon-caroděj

komiks thoth-amon-conan

komiks o thoth-amonovi