Meč barbara Conana

Hlavní zbraní postavy barbara Conana je samozřejmě jeho meč. V prvním filmu jsou vidět dva, z nichž jeden je vykován přímo jeho otcem a druhý nalezne v hrobce u kostry pradávného krále. V duchu zápletky filmu jsou oba meče samozřejmě ocelové neboť tajemství oceli je to oč tu běží. V dalším filmu již historie jeho meče není řešena takže se dá očekávat, že používá stále stejný z prvního dílu.

Z hlediska literární postavy je možné si všimnout, že se jeho meč liší pro různé situace nebo pokud o něj přijde je schopen fungovat i se zcela jinými typy.  V průběhu jeho dobrodružství získává také další zkušenosti s jinými druhy zbraní /kopí, luk, šavle/, nicméně vždy je na prvním místě jeho meč.

Jak jsme se již dozvěděli z informací o filmu, byl meč barbara Conana zhotoven na zakázku ve Španělsku. Jeden přišel na 10000 dolarů. I v současné době je stále možné tento meč i další vybavení zde nakoupit. Doporučuji stránku Swords from Toledo .  Jedná se o originál stránku výrobce, odkud se to dá objednat. Další možností jak meč barbara Conana získat u nás je využít např. dovozce v ČR – Repliky mečů . Nevýhodou je menší nabídka zboží oproti zahraničnímu zdroji.

 

 Meč barbara Conana a jeho otce

meč barbara Conana
Atlantean Sword
meč Conanova otce
Otcův meč

 

Ukázka kompletního balení, které zasílá originální výrobce, včetně certifikátu původu a dárkové krabice.  Ideální se podívat na výrobu přímo v Toledu, pokud budete mít cestu kolem:)

Dalším zajímavým výrobcem kompletní sestavy mečů z filmu Barbar Conan můžete najít na stránce: FilmSwords.com , výroba probíhá v Americe. Dle referencí to vypadá na kvalitní zboží.