Conan Society – popis

Conan Society byla založena 5. prosince 1998 na Draconu v Brně. Jejími zakladateli byli bratranci Zdeněk (alias Big Šaman, či Tunelář) a Milan (alias Nalim Lidochaz) Zachodilovi. Když v roce 2013 Zdeněk Zachodil zemřel, vedení Conan Society se ujal Roman Hruška (alias Holodoktor, či Doktor)

Foto Ikarie 2/99
Foto Ikarie 2/99, V popisku jsou 2 tiskové chyby – Zachodilovi byli bratranci, ne bratři a Conan Society byla založena, ne složena 🙂

Cílem Conan Society je sdružovat fanoušky nejen Conana, ale i ostatních hrdinů a díla Roberta E Howarda. V současné době má Conan Society několik desítek členů, hlavně z České a Slovenské republiky, ale také z Polska, či mnoha dalších států.

Členové Conan Society se dělí na klasické členy – CS a vyznamenané členy HMCS (Honored member of Conan Society). Každý člen má svoji klubovou kartičku, kde je uvedeno jeho jméno, či přezdívka.

Oficiální mail Conan Society: Conan.Society@gmail.com

Aktivity Conan Society

Nemedian News – fanzim Conan Society

Ve stopách Conana – literární soutěž

Cena Conan – držitel ceny Conan za aktuální rok je vyhlášen na Fénixconu

– althing – „schůze“ členů Conan Society, která pravidelně zakončovala program Draconu a nyní Fénixconu

 

Pokud byste se chtěli stát členem Conan Society, návod najdete ZDE

Výhody členství:

V prodejnách Arrakis (Brno), Brloh (Bratislava) a Matrix (Ostrava) po předložení členské kartičky obdržíte 10 procentní slevu (není slučitelná s dalšími slevami)

Můžete odebírat fanzim Nemedian News

 

Opis zakládací Listiny

My, vidoucí, u vědomí, že čas se naplnil a neznalým je třeba připomenout slavnou minulost Turanianského kontinentu, rozhodli jsme se založit Conanovskou společnost (Conan Society – dále CS). Do vínku jí dáváme (a vínkem křtíme), aby šířila slávu barbara Conana, největšího hrdiny Hyborské doby, na pozůstatcích výše uvedeného kontinentu, třeba i ohněm a mečem (není podmínkou).

CS je volné sdružení příznivců, přátel a fanoušků velkého Cimmeřana. Tvoří ji několik kmenů, jimž je společný zájem o Conana. Nejvyšším shromážděním je althing, conaný jednou za rok. Zástupci kmenů zde přednesou zvěst o dění ve svém oboru za uplynulý čas. Na althingu je udělována cena Conan a čestné členství.

Kmen písmáků tvoří překlady z cizích jazyků nebo vytváří nové příběhy Conana v různých podobách (povídky, romány nebo poezie). Totemové symboly jsou různé, neboť se jedná o kmen silných osobností a ty tvoří různě (hlinka, pisátko, majzlík a palička, husí brk, tužka, plnicí pero, psací stroj, část kmene pak počítač).

Kmen zvědů se pídí po odpovědích na otázky co, kdo, kde, kdy, s kým, za kolik, jak a proč a své poznatky veřejně odhaluje. Lupa je jeho symbolem v případě kabinetních studií. Pokud dojde k výzkumu v terénu, přidávají se symboly lopata a krumpáč. Objevy (vykopávky, zříceniny, trosky a ruiny) konzervuje a předvádí althingu.

Kmen herců předvádí drama ta, hry a hříčky z Conanova života. Jeho symbolem je maska, neboť se silně maskuje.

Kmen pěvců vyhledává dochované chorály, písně a popěvky, shání nová podání a na althingu pěje. Totemovým symbolem je libovolný hudební nástroj neb přístroj, též ústa.

Kmen malířů tvoří a schraňuje podobizny, komixy, obrazy a podobrazy (Někdy). Zachovává Conanovu podobu pro nové generace. Jeho symbolem je paleta, neboť široká je paleta Conanových zpodobení.

Kmen zpytáků má jako symbol otazník nebo sovu. Zkoumá Conanův životopis a zařazuje do něj nové epizody.

Kmen čtenářů, jsa nejpočetnější, je prapůvodním kmenem, z nějž se oddělily kmeny ostatní. Jeho totemovým symbolem je oko.

Conanovská společnost uvítá ve svých řadách členy ze všech zemí bývalého Turanianského kontinentu i jiných pevnin.

Nalim Lidochaz, Gulistán

Velký Šaman, Česká republika
5.12.1998 Brno, Dracon